top of page

studenten

Denna sida är inaktuell då studenten 2020 har en annan utformning pga Corona-sutiationen
 
Preliminärt program Student 2020 (uppdaterad 190918)

Eskilstunas gymnasieskolor har studentavslutning 13 juni 2020.
På S:t Eskil  har vi traditionell fönstertitt och utspring vid 15-tiden.

Ansvarig för studentavslutningen är Pelle Marklund

Studentmingel 09.30 på skolgården

Vi bjuder på cider och smörgås och byter dessutom namn på tillställningen till "Studentmingel", tidigare har det alltid kallats "Tebjudningen".. 
Klasserna får chans att på en scen framföra något för studenterna och personalen. Oftast framförs något roligt till undervisande lärare/mentor i form av sång. 
Stämningen är hög :-) 

Fotografering på stora trappan A-huset
Fotograferingen tar ca 20 minuter och det brukar vara jäktigt och svårt att få alla i klassen att infinna sig i tid och stå still, se till att ni planerar detta och att ni kammar er innan. Enskild fotografering erbjuds också.

Gruppfoto tider

09.40-10.00 HT17
10.00-10.20 IB17

10.20-10.40 EKSA17
10.40-11.00 SA17A
11.00-11.20 SA17B

11.20-11.40 SA17C

11.40-12.00 ES17A

12.00-12.20 ES17B

12.20-12.40 NA17

12.40-13.00 HV17

Om ni önskar byta tid för fotografering så får ni göra upp det med berörd klass. Meddela också Pelle.

Samling i klassrum med mentorerna 13.00-13.50
En sista gemensam träff... 

HT17 A4
HV17 A3 (eller salong om så önskas)

EKSA17 C5
SA17A A27
SA17B A28

SA17C A17

ES17A D14

ES17B D15

NA17 C2

IB17 C4

Eller enligt överenskommelse med mentorer, meddela mig gärna ev ändringar av salar!

Avslutningsceremoni i aulan 14.00-14.59
Vi har Sveriges bästa avslutning! sång, musik, rektors tal, stipendieutdelning, mösspåtagning (ja just det, man tar alltså inte på sig mössan innan rektor säger de magiska orden).

Studentsången 
Sjungom studentens lyckliga dag 
låtom oss fröjdas i ungdomens vår 
än klappar hjärtat med friska slag 
och den ljusnande framtid är vår. 
Inga stormar än i våra sinnen bo 
hoppet är vår vän och vi dess löften tro 
när vi knyta förbund i den lund 
där de härliga lagrarna gro, där de härliga lagrarna gro. Hurra!

Fönstertitt 15.00
Eleverna skyndar, utan att skada sig, till våra fönster och utanför på skolgården står stolta föräldrar och försöker få en skymt av "sin" student. Gardet spelar traditionsenligt. Vaktmästaren öppnar dörrarna och eleverna strömmar ut, skolgården fylls av studenter och anhöriga. Vänligen respektera våra avspärrningar så att våra studenter kan springa ut på en fri yta.

Studentåget 15.30
Studenttåget ställer upp på Smedjegatan och tågar sedan efter Gardet mot Stadsparken. Kyrkogatan-Nygatan-Nybrogatan-Nybron till högra delen av stadsparken där ev bilekipage hämtar upp eleverna. Väntande ekipage utgår lämpligast från Strandgatan.

Tillstånd för marschen- särskilda villkor
1. Festtåget får stanna endast om trafikförhållandena kräver det.
2. Eventuella banderoller, plakat eller liknande får inte ha en bredd över tre meter.
3. Deltagarna i festtåget ska gå högst fyra i bredd och så nära varandra som möjligt på körbanans högra del i förhållande till festtågets färdriktning. Om barnvagnar, hundar eller dylikt medföres i tåget ska deltagarna dock gå
högst två i bredd.
4. Person som är märkbart påverkad av alkohol, påverkad av andra droger eller uppträder störande får inte lämnas tillträde.
5. Allmänna kommunikationsmedel ska om möjligt lämnas fri passage.
6. Det åligger sökanden att tillse framkomligheten längs den aktuella vägen då gatuavstängningar kan förekomma som inte går att förutse för dagen.

Parkering kring skolan

Tipsa era anhöriga om att det är i stort sett omöjligt att parkera med bil nära skolan denna dag, det kommer vara fullt med folk/studenter som spärrar all trafik runt skolan. 
 

För er som skall åka kortegé

OBS Uppställning för väntande bilekipage efter studenttåget sker lämpligast på Strandgatan.

Vad gäller för kortegé vid Studentavslutning? Vilka krav kan jag ställa på de som hyr ut lastbil eller liknande? 

Regler kring flak - mycket viktigt!

bottom of page