hitta på S:t Eskil

A-huset

Källarplan
Idrottshall och gym. Skolkök och sal A02.

Plan 1

Studievägledare. Kurator, Schemaläggare, IB-Coordinator. Arbetsrum personal ES, SA och EK-JUR. Studiemiljö ES och EK-JUR.

Salar A1-A6.

Plan 2

Kansli. Skolledning. Aula. Specialpedagog. Personalrum. Studiemiljö SA/SÄK och ES.
Salar A16-A19. 

Plan 3

Arbetsrum personal IM. Studierum. Studiemiljöer IM och SA/SÄK. Specialpedagog.
Salar A21-A29.

Plan 4

Bildsalar. 3-dimsal. Arbetsrum personal ES Bild & Form. Salar A31-A34. Studiemiljö IMS vuxenklass (sal A32).

B-huset

Plan 1

Bibliotek. Byggnation av ny elevcafeteria på detta plan pågår!

Plan 2

Skolsköterska. Arbetsrum personal IB, NA, EK, IM. Personalrum, Salar B12, B14.

Plan 3

Salar B20-B24.

Plan 4

Salar B30-B36.

C-huset

Plan 1

Studierum. Arbetsrum personal IB. Salar C2, C4, C5. Studiemiljö IB och EK/NA/SA (INT).

Plan 2

Arbetsrum personal IB. Skrivsal C13. Salar C11, C12, C14, C15. IB och EK/NA/SA (INT)

D-huset

Källarplan

Cafeteria. Fastighetsskötare. Dans

Plan 1

Matsal. Arbetsrum personal ES musik. Personalrum. Salar D1, D2, D3, D5. Studiemiljö ES.

Plan 2-3

Fristadsskolan.

E-huset

Plan 1

ES Musik. Ensemblerum, Konserthall Bossanovan, Arbetsrum personal ES Musik.

översikt skolområdet