top of page
hitta på S:t Eskil

A-huset

Källarplan
Idrottshall och gym. Skolkök och sal A02.

Plan 1

Studievägledare. Schemaläggare, IB-Coordinator, elevstödjare. Arbetsrum personal ES, SA, SÄK och EK-JUR. Studiemiljö ES och EK-JUR.

Salar A1-A6.

Plan 2

Kansli. Skolledning. Kurator. IT-tekniker och vaktmästare. Specialpedagog. Elevstödjare. Aula. Personalrum. Studiemiljö SA-SÄK.
Salar A16-A19. 

Plan 3

Arbetsrum personal IM. Studierum. Studiemiljöer ES ,IM och SA. Konferens A20.
Salar A21-A29.

Plan 4

Bildsalar. 3-dimsal. Arbetsrum personal ES Bild & Form. Salar A31-A34. 

B-huset

Plan 1

Bibliotek. Elevcafeteria.

Plan 2

Skolsköterska. Arbetsrum personal IB, NA, EK, IM. Personalrum, Salar B12, B14.

Plan 3

Salar B20-B24.

Plan 4

Salar B30-B36.

C-huset

Plan 1

Studierum. Arbetsrum personal IB och INT. Salar C2, C4, C5. Studiemiljö IB och EK/NA/SA (INT).

Plan 2

Arbetsrum personal IB och INT. Skrivsal C13. Salar C11, C12, C14, C15. IB och EK/NA/SA (INT)

D-huset

Källarplan

Dans, sång.

Plan 1

Matsal Fristadsskolan.

Lektionssalar Fristadsskolan.

Plan 2-3

Matsal S:t Eskils gymnasium.

Lektionssalar Fristadsskolan.

E-huset

Plan 1

ES Musik. Ensemblerum, Konserthall Bossanovan, Arbetsrum personal ES Musik.

översikt skolområdet

bottom of page