Estetiska programmet
Bild & Form
Vårutställning 2022