elevrådsstyrelsen

På S:t Eskil har vi ett aktivt och engagerat elevråd. Det finns väldigt mycket vi som elevråd gör, men vår viktigaste uppgift är att förmedla elevernas åsikter till dem högre uppsatta, som rektorerna, gymnasiechefen, politiker m.m.  

 

Vi som elevråd jobbar just nu stenhårt med HBTQ+, elevhälsa, jämställdhet, miljöfrågor och mångfald. Vi står alltid på elevernas sida för att påverka skolan från ett elevperspektiv.

Vi är även stolta över att vi får väldigt mycket uppmärksamhet i media, vårt senaste arbete som fick mycket uppmärksamhet var införandet av ett tredje könsneutralt omklädningsrum. 
 

Varje år får eleverna rösta om en styrelse som ska representera eleverna och elevrådet.

Styrelsen 2019

Sandra Nyhlén NA18 - ordförande 
Tove Karlsson NA18 - vice ordförande 
Saga Löfberg IB18 - kassör och vice sekreterare 
Camilla Lundén IB17 - matansvarig 
Ridwan Ibrahim NA18 - elevskyddsombud 
Dani Johansson ES17 - mediaansvarig 
Ella Kallas SA17 - mediaansvarig 
Olivia Sjöberg SA17 - elevhälsoansvarig 
Agnes Lindholm SA17 - sekreterare 
Lovisa Erikson IB18 - suppleant 
Georg Hall Blixt SA18 - suppleant

Olivia Lindstrand NA18 - suppleant

Kontakta elevrådsstyrelsen på steskilelevrad@gmail.com