top of page
elevrådsstyrelsen

På S:t Eskil har vi ett aktivt och engagerat elevråd. Det finns väldigt mycket vi som elevråd gör, men vår viktigaste uppgift är att förmedla elevernas åsikter till dem högre uppsatta, som rektorerna, gymnasiechefen, politiker m.m.  

 

Vi som elevråd jobbar exempelvis med elevers arbetsmiljö, jämställdhet, miljöfrågor och mångfald. Vi står alltid på elevernas sida för att påverka skolan från ett elevperspektiv.

Varje år får eleverna rösta om en styrelse som ska representera eleverna och elevrådet.

Kontakta elevrådsstyrelsen på steskilelevrad@gmail.com

bottom of page